Meeting the needs of Evangelism in Asia through Technology

   
     +66 52 000 580
Tap To Call

วิสัยทัศน์   arrow

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นของขวัญชิ้นหนึ่ง ใช้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะช่วยให้เสร็จสิ้นการใหญ่

ร่วมกับการถือกำเนิดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลายลู่ทางสำหรับการสื่อสาร, ไม่มีคนรุ่นไหม่หลังไหลเข้ามาทำหน้าที่รับส่งข่าวสารสู่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า. ไม่ว่าในช่วงเวลาอื่นๆในประวัติศาสตร์โลกนี้ เป็นไปได้โดยรวมการสื่อสารทั่วทั้งโลก, ด้วยการรับส่งข่าวสารได้พันล้านทาง, ภายในเสี้ยววินาที.

อีกอย่างหนึ่งไม่สามารถละทิ้งจากการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น ตั้งแต่เริ่มมีการสื่อสารมีสี่คำเป็นที่นิยมเรียกกัน “สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ?” (เลขที่ 23:23)

ซามูเอลมอร์สได้ใช้คำพูดเป็นระยะทาง 40 ไมล์ ผ่านบนสายโทรเลขจากห้องศาลฎีกาในอาคารรัฐสภาที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งถึง สถานีรถไฟ  B & O ในบัลติมอร์, เมรีแลน, ในเดีอน พฤษภาคม วันที่ 14, ค.ศ. 1844. ส่งต่ออย่างรวดเร็ว 113 ปีต่อมา ใน เดีอนตุลาคม วันที่ 4 ค.ศ.1957, มีวิทยุเครื่องหนึ่งส่งข้อความว่า “สิ้นสุด” โดยดาวเทียมสปุตนิของโซเวียต ผมพึ่งจะปรับสัญญาณในชั้นเก็บเครื่องส่งสัญญาณไร้สาย.

มีความล้มเหลวจารึกไว้บนโลก รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบรอบคอบเก็บไว้ในระบบข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นให้มนุษย์สามารถติตต่อกับสิ่งอื่นๆ . นับเป็นเวลาเกีอบ 170 ปี, จากครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จด้วยการใข้สายส่งสัญญาณส่งข้อมูล จนถึง ปัจจุบันใช้ระบบไร้สายส่งข้อมูล, ช่องทางการส่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ และยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป. วิธีน่าทึ่งในการพัฒนาการสื่อสารในช่วงเวลาอันข้อนข้างสั้น (เมื่อเทียบเวลาของโลก, ที่มีการสื่อรังสีมาเป็นเวลาเกือบ 6,000 ปี), ดูเหมือนว่าจะห่างไกลจากความเป็นจริงถึงเวลาสิ้นสุดนี้และพระเจ้าจะโอบอุ้มไว้. แต่สถิติแสดงให้เห็นว่ายังมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย, จนกระทั้งประสบความสำเร็จประมาณเกือบ 2 ล้านคน หรือ 27.9 % ของประชากรโลกพร้อมกับข่าวสารของพระเจ้า, ผู้คนซึ่งเข้าถึงแกนธรรมที่ถูกตัดออกจากคำสอนของพระเจ้า, เป็นจำนวน 6,947 กลุ่ม, 5,885 กลุ่ม รับชม 10/40 ช่อง ในประเทศ นั่นหมายความว่า 85% ของกลุ่มทั้งหมดที่ไม่ได้รับชม 10/40 ช่อง” (ที่มา: www.joshua project.net)

ประมาณอย่างคร่าวๆ 2 ใน 3 ของพื้นที่ใน 10/40 ช่อง รวมกับบริเวณที่อยู่ในทวีปเอเชีย. ในเนื้อเรื่องนี้, เวลาที่มีมาสำหรับความพยายามในโครงการในการเข้าถึงผู้คนในเอเชียร่วมกับคำสอนของพระเยซูคริสต์ด้วยภาษาของตนเอง

ความน่าสนใจ, ในการเคลื่อนไหวของคริสต์ศาสนิกชน – ร่วมกับสารของพระเจ้าด่วนที่สุดในการมอบให้แก่โลก – เป็นรากฐานจากผู้ติดตามในหลายปีเหมือนกัน ดังนั้นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยโทรเลขจึงกำเนิดขึ้น, ในปี ค.ศ. 1844. และที่ใหนๆก็ตามมีการส่งข่าวประเสริฐได้รับความสำเร็จได้อย่างน่าประหลาดใจในการปรับปรุงตลอดมาจนกระทั้ง ปีสำคัญ มีการคลื่อนไหวของคริสต์ศาสนิกชนควบคู่ไปกันมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น สถา

บันการศึกษา, ทรัพยากร และ โอกาส ที่จะได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้าอย่างทั่วหน้ากัน ต้องการให้แจกจ่ายสู่ทุกท่าน

สื่ออื่นๆ ในองค์กร โดยปราศจากข้อสงสัยในการปูทางไปสู่โอกาสในการพัฒนา (และความสามารถพิเศษในไขวคว้าโอกาส), และการได้รับแรงบันดาลใจให้ “จุดหมายบนท้องฟ้า” เมื่อเวลานั้นมาถึง “การคิดนอกกรอบ” การเผยแพร่ศาสนา ทั้งที่มีสื่ออื่นๆในองค์กรอยู่ก็ตาม นั้นเป็นการบรรลุผลสำเร็จในการสื่อสารผ่านคลื่นในอากาศด้วยคำสอนของพระเจ้า การดูดข้อมูลยังทำงานส่งข้อมูลออกสู่กลุ่มผู้รับรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์

All Asia Studio มีภารกิจและวัตถุประสงค์บริการส่งสื่อตามความต้องการ ด้วยรับประโยชน์อย่างไม่เคยมีมาก่อนโอกาสที่จะได้ออกอากาศผ่านดาวเทียม ABS1 นี้อาจหมายถึงมีผู้ชมเกิดขึ้นเกือบ 4 พันล้านคน หรือ 60% ของจำนวนประชากรใน 48 ประเทศ (รวมเข้าเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของโลก และประชากรที่เข้าไม่ถึง 3 ศาสนาของโลก – อิสลามิกชน, ฮินดูนิกชน, และพุทธศาสนิกชน) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้รับชมผ่าน 10/40 ช่อง กระทรวงนี้มุ่งเน้นในการอบรมผู้ที่เชื่อในพระเจ้า โดยมี 10/40 ช่อง ในการพัฒนาความเชื่อด้วยสื่อในภาษาของตัวเอง โดยออกอากาศผ่านดาวเทียม

เพราะ 90% จากประชากรได้รับชมผ่าน 10/40 ช่อง “เป็นผู้ได้กับใจ” มีความเร่งด่วนในการเผยแพร่ศาสนาตามรอยพระเจ้าตามโบสถ์ต่างๆ ซามูเอลมอร์สได้ส่งโทรเลขฉบับแรก 170 ปีผ่านมา อ้างอิงจากพระคัมภีร์ บทที่ King James 23:23

“พระเจ้าทรงทำการใด?” คำพูดนั้นไม่กี่คำ มีการขึ้นเสียงดัง “เรียกว่าการกระทำ” คณะกรรมการใหญ่มาจากผู้รับใช้พระเจ้า เรามุ่งมั้นในการให้คำตอบจากคำถามนี้ แบบนั้นเราแปลกใจมาก -ให้ความร่วมมือไปกับพระเจ้า ไม่เข้าหาพระเจ้าจากโลกใบนี้ โดยคำสอนของพระเจ้า ใช้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดของเรา อุทิศตัวไปในอานาจักรของพระเจ้า -และกล่าวว่านี้เป็นวันของเรา “ดูสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ!” (บทที่ NIV 23:23)

ด้วยการอธิษฐานและการเสียสละ ได้เริ่มโครงการนี้ในทะเลลึกของพระคุณของพระเจ้า ในการนำข่าวแห่งความหวังผ่านในความมืด ผู้มีส่วนร่วมในกระทรวงนี้มีความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จจากสิ่งที่ประองค์ปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จผ่านเขาเหล่านั้น พระองค์มาเพื่อคุมคลอง เรารวมกันสามารถช่วยให้สำเร็จในกิจการเพื่อเข้าถึงและที่เข้าไม่ถึงในพระเยซูคริสต์ ขณะที่ยังคงมีเวลา ทำไมไม่ทูลถามพระเจ้าวันนี้ วิธีการที่คุณอาจจะมีส่วนร่วมและดูว่าเขาทำอย่างไร “สิ่งที่ดีและยิ่งใหญ่”! (เยเรมีย์ 33:3)

CC BY-SA 4.0 วิสัยทัศน์ by All Asia Studio is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.