Meeting the needs of Evangelism in Asia through Technology

   
     +66 52 000 580
Tap To Call

เกี่ยวกับเรา   arrow

คืออะไร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ทางศาสนาของทวีปเอเชียโดยเฉพาะ มีทั้งหมด 10/40 ช่อง ผ่านสื่อดิจิตอล

ทำไม
 • สื่อดิจิตอลทุกอย่างทุกรูปแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเข้าถึงมวลชน มากกว่าการส่งคำสอนของพระเจ้าในแบบดั้งเดิม
 • หลายล้านเมืองหลายล้านหมู่บ้าน  (อย่างเช่นในประเทศไทย) ไม่มีคริสเตียนเลย
อุปสรรค
 1. อุปสรรคด้านภูมิศาสตร์หรือระยะทาง
 2. อุปสรรคด้านภาษา
 3. ขาดความรู้และขาดสื่อการเรียน
 4. ขาดคำสอนของพระเจ้า หรือ ไม่มีผู้ส่งคำสอนของพระเจ้า
 5. ขาดความสนใจ หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาคริสต์
 6. ขาดอุปกรณ์รับสัญญานทางโทรทัศน์ และ สื่อภาษาวัฒนธรรมอื่นๆ ของมวลมนุษย์
 7. ความมีอคติในความเป็นคริสเตียน
 8. ความขัดแย้งด้านสังคมและวัฒนธรรมในการเข้าหาคำสอนของพระเจ้า
 9. ความขัดแย้งด้านวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
 10. ขาดการสนับสนุนในการภารกิจต่างประเทศ
 11. ขัดแย้งกับสื่อโลกีย์
 12. ขาดการฝึกจากศูนย์เผยแพร่ศาสนา
โอกาส

บุคลากรทุกคนใน The Asia Studio เป็นกุญแจสำคัญในการปฏิบัติภารกิจตามคณะกรรมการของทวีปเอเขีย

วิธีทำให้เราบรรลุเป้าหมายเป็นพันล้านในเอเชีย

การพัฒนา,ผลผลิต,การขนส่ง และ การกระจายเนื้อหาคำสอนของพระเจ้าด้วยภาษาและเนื้อหาของคนเอเชีย เป็นไปอย่าวกว้างขวางที่สุด การถ่ายทอดคำสอนของพระเจ้าผ่านดาวเทียม เป็นวิธีกระจายได้มากกว่า 10/40 ช่อง จากจุดส่งสัญญาณไปถึงผู้ชมจำนวนมาก และ หลายล้านเมืองหลายล้านหมู้บ้าน กระจายไปทั้วทวีปเอเซีย

 

เครื่องมือสำหรับการกระจายข่าวสาร
 • การกระจายเนื้อหาคำสอนของพระเจ้าผ่านช่องทางต่อไปนี้
 • การส่งดีวีดีจากคนหนึ่งถึงมืออีกคนหนึ่งโดยผู้รับใช้พระเจ้า (หน่วยงานภาคพื้น)
 • เคเบิลทีวีเชื่อมโยงกับร้านค้าท้องถิ่น (สนับสนุนโดยหน่วยงานภาคพื้น)
 • สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (สนับสนุนโดยหน่วยงานภาคพื้น)
 • การเลือกช่องสัญญาณดาวเทียมเชื่อมต่อดาวเทียม ABS1 ด้วย พื้นที่ส่วนใหญ่ 10/40 ช่อง (www.absatellite.net)
 • การเลือกดาวเทียมเชื่อมต่อผ่าน HCBN อินโดนีเซีย ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในไทย (www.hcbn-indonesia.org)
 • วิธีการอื่นๆ ตามโอกาสที่พระเจ้าได้เปิดประตูให้
การวางกลยุทธ์

ศูนย์การสื่อสารในส่วนภูมิภาคได้ตั้งอยู่ มีผลต่อการส่งสื่อคำสอนของพระเยซู

 

กลุ่มเป้าหมาย

ร่วมกับการเปิดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้พัฒนาและผลิตสื่อในภาษาเอเชียด้วยข้อความอันสละสลวยของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ แต่เขาไม่ได้จัดเตรียมวาระสุดท้ายไว้บนโลก และให้ผู้ที่เป็นคริสเตียนยึดมั้นว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

 

 • เป้าหมายระยะสั้น

DVD

 • เพื่อผลิตแผ่น DVD ของคริสเตียน และสร้างฐานข้อมูล DVD/ห้องดีวีดี ด้วยการบริการแก่มาลชนของเอเชีย เราหวังว่า DVD ทุกแผ่น ใช้ได้ฟรี เชื่อว่าคริสศาสนิกชนจะประคับประคองสตูดิโอ และความต้องการของผู้บริโภค เราเชื่อว่าเหตุผลเรื่องลิขสิทธิ์เนื้อหาจะหยุดบุคคลใดๆ หรือ องค์กรใดๆ จากการใช้วัสดุของเราเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเอง ดังนั้นเราจึงห้ามทำการซื้อขายใดๆ ที่เป็นวัสดุของเราใดๆ ไม่ส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กร ใช้เนื้อหาและเว็บไซต์ วัสดุนี้จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากการดาวน์โหลด หรือ การทำสำเนาวัสดุนี้ดังกล่าวไม่มีการขายซำ้

เครื่องเขียน

ในการเขียนวัสดุได้อย่างอิสระ เพื่อทำให้ทุกคนใช้งานได้ ในการสั่งจัดทำนี้ความเป็นจริงเราต้องหมดหวังที่จะจัดทำเป็นของเราเองในประเทศไทย เห็นได้อย่างชัดเจนที่จะช่วยลดต้นทุน และเป็นการกระจายวัสดุที่ได้เขียนขึ้นไปสู่ทุกพื้นที่ เราจะนำเสนอทุกสิ่งพิมพ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากการดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 • เป้าหมายระยะกลาง

เพื่อให้ “ชีวิตมีพลัง” ทุกเนื้อของดีวีดีของเราและผลงานผ่านเว็บไซต์
เพื่อสร้างสถานีถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม ทุกวีดีโอของเราพร้อมกับวีดีโอจากแหล่งอื่น อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นสำหรับผู้ชมของเรา

 • เป้าหมายระยะยาว

เรามีทีวีออกอากาศในประเทศไทย โดยที่เราสามารถถ่ายทอดพระกิตติคุณ 24/7

การดำเนินงานปัจจุบัน

 • ดำเนินการถ่ายทำสตูดิโอร่วมกับพนักงาน 2 คน และ อาสาสมัคร 2 คน
 • ครอบครัว Bair กำลังเป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และ แนวทาง
ความต้องการ
 • ต้องการสนับสนุนสำหรับครอบครัว Bair ผู้เป็นอาสาสมัครที่สตูดิโอ
 • ต้องการสนับสนุนสำหรับพนักงาน ผู้เป็นพนักงานที่สตูดิโอ
 • กล้อง HD 3 ตัว (Sony PMW 200’s) ร่วมกับกล่อง และ ขาตั้งกล้อง
 • อาสาสมัคร มีทักษะการผลิตสื่อวีดีโอ
 • อาสาสมัครกำลังเรียนรู้การผลิตสื่อวีดีโอ
 • การแปลงข้อมูลเพื่อสนับสนุนสื่อกลางและให้สำเร็จตามเป้าหมาย
วิธีการเข้าร่วม
อธิฐานถึงพระเจ้าวิธีการเข้าร่วมกับศูนย์กลางสื่อ
 1. เรียนรู้และกล้าเข้าหาและสิ่งซึ่งเป็นของพระเจ้า
 2. เลือกอุทิศชีวิตของคุณให้กับคณะกรรมการยินดีที่จะ
  • ไป ที่ใหนที่พระเจ้าอยากให้คุณไป
  • อยู่ อะไรที่พระเจ้าต้องการให้คุณอยู่
  • ทำ อะไรที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ
  • ให้ อะไรที่พระเจ้าต้องการให้คูณให้ทาน
 3. เพียงแค่ทำบางสิ่งเท่านั้น!

 

พื้นที่คลอบคลุมถ่ายทอดดาวเทียม

ประเทศต่อไปนี้สามรถรับชมผ่านดาวเทียม ABS-1 Satellite:

อัฟกานิสถาน 32358000
แอลเบเนีย 2831740
อันดอร์รา 85010
อาเซอร์ไบจาน 9111100
บาห์เรน 1234570
บังคลาเทศ 142319000
ภูฏาน 708260
บอสเนีย 3843120
บรูไน 422700
บัลแกเรีย 7364570
กัมพูชา 13,395,680
จีนแผ่นดินใหญ่ 1339724850
จีนฮ่องกง 7108100
มาเก๊าประเทศจีน 560100
จีนไต้หวัน 23214620
โครเอเชีย 4290610
ไซปรัส 838890
จิบูตี 906000
ติมอร์ตะวันออก 1124350
อียิปต์ 81332000
เอริเทรี 5415000
เอธิโอเปีย 82101990
จอร์เจีย 4469200
กรีซ 10787690
ฮังการี 9985720
อินเดี 1,210,193,420
อิหร่าน 75970000
อิรัก 32105000
อิสราเอล 7836000
อิตาลี 60483520
ญี่ปุ่น 127760000
จอร์แดน 6249900
คาซัคสถาน 16615000
โคโซโว 1733, 870
คูเวต 2,818,000
คีร์กีสถาน 5477600
ลาว 6348800
เลบานอน 4259000
มาซิโดเนีย 2057280
มอลตา 417610
มอลโดวา 3560400
โมนาโก 35880
มองโกเลีย 2736800
มอนเทเนโกร 620,020
พม่า 48,337,000
เนปาล 26620800
เกาหลีเหนือ 24052230
โอมาน 2773470
ปากีสถาน 178261000
ปาเลสไตน์ 4,168,850
94,013,200 ฟิลิปปินส์
กาตาร์ 1699430
โรมาเนีย 21436000
ซานมารีโน 32090
ซาอุดีอาระเบีย 27136970
เซอร์เบีย 7120660
สิงคโปร์ 5,183,700
สโลวาเกีย 5437120
สโลวีเนีย 2055840
โซมาเลีย 9557000
ใต้ Korea48,580,000
ศรีลังกา 20653000
ซูดาน 30894000
ซีเรีย 21380000
ทาจิกิสถาน 7616000
ประเทศไทย 69,519,000
ตุรกี 73722980
เติร์กเมนิสถาน 5105000
ยูเครน 45668020
สหรัฐอาหรับเอมิ 8264070
อุซเบกิ 28,000,000
นครวาติกัน 800
เวียดนาม 85,846,990
เยเมน 23833000

ส่วนหนึ่งของออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, ฝรั่งเศส, ลิเบีย, โปแลนด์, รัสเซีย, สเปน, ตูนิเซีย
จำนวนประชากรครอบคลุม: ประมาณ 5 พันล้าน
รวมประชากรโลก: กว่า 7 พันล้าน
พื้นที่คลอบคลุมดาวเทียมนี้ร้อยละ: 60%
[ที่มา: วิกิพีเดียมกราคม 2012]

CC BY-SA 4.0 เกี่ยวกับเรา by All Asia Studio is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.